Natuurmonumenten, wat is dat eigenlijk?

Natuurmonumenten, dit zal wel iets met natuur te maken hebben horen we je denken. Dit klopt ook zeker wel, maar ze zijn zoveel meer dan dat! Ze willen Nederlanders laten inzien dat we de natuur hard nodig hebben. Ze staan ervoor dat natuur er voor ons allemaal is, dus laten we ons dan ook met z’n alle inzetten voor de natuur. Hoe ze dat doen, lees je hier.

Nederland natuurmonument

In Nederland is een natuurmonument een gebied dat is bepaald op basis van de Natuurbeschermingswet. Dit wordt beoordeeld op bepaalde ecologische waarden. Binnen deze wet wordt onderscheid gemaakt tussen het beschermen van bepaalde planten en dieren en het beschermen van specifieke gebieden. Het draait hierbij voornamelijk over bijzondere ecosystemen en zaken als landschappelijke en geologische aspecten. In Nederland gaat het hier over zo’n 200 verschillende natuurgebieden, die bekend staan als beschermd natuurmonument. De grootste daarvan is de Waddenzee. 

De organisatie

De organisatie van natuurmonumenten in Nederland, beheert zo’n 110.000 hectare grond in het land. Ze maken zich sterk voor de natuur die nog over is en voor de nieuwe natuur die nog gaat komen. Ze willen Nederlanders motiveren om samen nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen. Hiervoor zetten ze verschillende campagnes op en proberen ze Nederlanders er bewust van te maken wat ze kunnen doen om te helpen.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten zorgt ervoor dat op veel plekken de natuur en landschappen hersteld worden. Op weer andere plekken zorgen ze er juist voor dat er nieuwe natuur wordt aangelegd. Op deze manier vergroten ze overlevingskansen voor zowel dieren als planten.

Een goed voorbeeld daarvan zijn de Marker Wadden. Dit is een van de grootste projecten waar ze aan werken. Dit project zorgt voor het natuurherstel van het Markermeer. Dit doen ze onder andere door de aanleg van natuureilanden van klei, slib en zand, geschept uit het meer zelf. Hierdoor komt er nieuwe natuur tot stand en ontwikkeling. 

Natuurmonumenten en bouwwerken

Een iets minder voor de hand liggende taak die natuurmonumenten ook heeft, is het onderhoud van bouwwerken en levend en immaterieel erfgoed. Deze bouwwerken verschillen van molens tot kastelen. Deze zijn vaak typerend voor het landschap en horen er daardoor ook bij. Onder levend en immaterieel erfgoed vallen bijvoorbeeld Brandrode runderen en eendenkooien. Deze proberen ze te beschermen en het leefgebied te verbeteren.